MESURES DE PREVENCIÓ

(CAT)

  • Cal mostrar el passaport Covid per entrar a les sales.
  • L’ús de mascareta és obligatori en tot moment, a excepció del moment de beure o menjar.
  • Es col·locaran en les entrades de cada espai, a la disposició del públic, dispensadors de gel hidroalcohòlic. L’aforament màxim de les sales de concerts és del 80% amb el públic a peu dret.
  • A cada sala i segons les seves característiques individuals, s’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públic cap a la taquilla, seients, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada/sortida, anada/tornada, evitant aglomeracions.
  • Si penses que pots tenir símptomes de la covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa.

(CAST)

  • Se pedirá pasaporte COVID para poder acceder a las salas.
  • El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, a excepción del momento de beber o comer.
  • Se colocarán en las entradas de cada espacio, a disposición del público, dispensadores de hielo hidroalcohólico. El aforo máximo de las salas de conciertos es del 80% con el público de pie.
  • En cada sala y según sus características individuales, se articularán los medios necesarios para dirigir los flujos de público hacia la taquilla, asientos, baños y espacios de uso común, garantizando la no interferencia entre sentidos de entrada/salida, ida/vuelta, evitando aglomeraciones.
  • Si piensas que puedes tener síntomas de la cóvid-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, quédate en casa.