HELENA VINENT

FREEDONIA

17,18,19 Des. 11-18h

ENTRADES
Hard persistence (eng)

“Hard persistence” presents autobiographical fiction based on the crypt-queer theory that starts from the artist’s relationship with hearing aids, sound, voice, music, and dance narrated from her perspective as a deaf person. The story follows fragmentary logic through subtitles that overstep from one video to another and is articulated around the complexity of the hearing of the hypertechnologized deaf subject. Through this piece it is speculated with the idea that when a person receives a prosthesis, she stops identifying as a purely biological organism, becoming a hybrid being that casts doubt on any idea of a closed and complete identity. Thus, it experiments with the notion of the cyborg, and with the notion of what is or is not human and the political and material consequences of this conception, starting from the premise that, in a capacitive context such as the one we live in, the assigned body as disabled is not conceived as a complete human body.

Hard persistence (cat)

“Hard persistence” presenta una ficció de caràcter autobiogràfic travessada per la teoria crip-queer que parteix de la relació de l’artista amb les pròtesis auditives, el so, la veu, la música i el ball des de la seva perspectiva com a persona sorda. El relat segueix una lògica fragmentària a través de subtítols que passen d’un vídeo a un altre, i s’articula al voltant la complexitat de l’audició del subjecte sord hipertecnologitzat. A través d’aquesta peça s’especula amb la idea de que quan una persona rep una pròtesis deixa d’identificar-se com a un organisme purament biològic, convertint-se en un ésser híbrid  que posa en dubte qualsevol idea tancada i completa. S’experimenta així amb la noció de cíborg, i amb la noció del què és humà i què no, i les conseqüències polítiques i materials d’aquesta concepció, partint de la premissa que, en un context capacitsta com el que vivim, el cos assignat com a discapacitat no es llegeix com un cos humà complet.

Subtítols: Helena Vinent
Edició: Helena Vinent
Direcció artística: Desirée Quevedo y Helena Vinent
Disseny 3D i CGI: Desirée Quevedo
Disseny i animació d’avatars i pantalles: Helena Vinent
Fotografia i càmera: Agustín Ortiz Herrera
Veu: Helena Vinent
Música i so: Carles Esteban

Amb el suport de la Beca Creació i Museus de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). En col·laboració amb Hangar i el Museu de la Música.

Hard persistence (cast)

“Hard persistence” presenta una ficción de carácter autobiográfico atravesada por la teoría crip-queer que parte de la relación de la artista con las prótesis auditivas, el sonido, la voz, la música y el baile desde su perspectiva como persona sorda. El relato sigue una lógica fragmentaria a través de subtítulos que pasan de un video a otro, y se articula alrededor la complejidad de la audición del sujeto sordo hipertecnologizado. A través de esta pieza se especula con la idea de que cuando una persona recibe una prótesis deja de identificarse como un organismo puramente biológico, convirtiéndose en un ser híbrido que pone en duda cualquier idea de identidad cerrada y completa. Se experimenta así con la noción de lo ciborg, y con la noción de lo que es o no es humano y las consecuencias políticas y materiales de esta concepción, partiendo de la premisa que, en un contexto capacitista como el que vivimos, el cuerpo asignado como discapacitado no se lee como un cuerpo humano completo.

Subtítulos: Helena Vinent
Edición: Helena Vinent
Dirección artística: Desirée Quevedo y Helena Vinent
Diseño 3D y CGI: Desirée Quevedo
Diseño y animación de avatares y pantallas: Helena Vinent
Fotografía y cámara: Agustín Ortiz Herrera
Voz: Helena Vinent
Música y sonido: Carles Esteban

Con el apoyo de la Beca Creació i Museus de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). En colaboración con Hangar y el Museu de la Música.

Bio (eng)

Helena Vinent has been artist-in-residence at Fabra and Coats under the SAC-FiC Visual Artists grant, long-term artist-in-residence at Hangar and she is currently doing a residency at La Escocesa. She has participated in collective and solo exhibitions in Barcelona, Rotterdam, Madrid, Kassel, Palma, or Montpellier. She was awarded multiple times and had several grants: the Sala d’Art Jove creation award, the Guasch Coranty grant, the Hangar production grant, the Baumannlab production grant, the ICUB Creació i Museus grant, the La Nit dels Museus creation grant, the Generations award from the Montemadrid Foundation, the Generalitat de Catalunya Grant for Research and Innovation in the field of Visual Arts, the Premis Barcelona 2020 grant and the Miquel Casablancas award. Her work is in collections such as the Montemadrid Foundation, the Guasch Coranty Foundation, the Güell Foundation, the Sant Andreu Contemporani collection, and the MACBA.

Bio (cat)

Helena Vinent ha estat artista resident a Fabra i Coats sota la beca per Artistes Visuals SAC-FiC, artista resident de llarga durada a Hangar i actualment està realitzant una residència a l’Escocesa. Ha participat en exposicions col·lectives i individuals a Barcelona, Rotterdam, Madrid, Kassel, Palma o Montpellier. Ha guanyat diversos premis i beques: el premi de creació de Sala d’Art Jove, la beca Guasch Coranty, la beca de producció d’Hangar, la beca de producció de Baumannlab, la beca Creació i Musueus de ICUB, la beca de creació de La Nit dels Museus, el premi Generaciones de la Fundación Montemadrid, la beca para la Investigación y la Innovación en el ámbito de las Artes Visuales de la Generalitat de Catalunya, la beca Premis Barcelona 2020 i el premi Miquel Casablancas. La seva obra està en col·leccions com la Fundació Montemadrid, la Fundació Guasch Coranty, la Fundació Güell, la col·lecció Sant Andreu Contemporani i el MACBA.

Bio (cast)

Helena Vinent ha sido artista residente a Fabra y Coats bajo la beca para Artistas Visuales SAC-FiC, artista residente de larga duración a Hangar y actualmente está realizando una residencia a La Escocesa. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales en Barcelona, Róterdam, Madrid, Kassel, Palma o Montpellier. Ha ganado varios premios y becas: el premio de creación de Sala d’Art Jove, la beca Guasch Coranty, la beca de producción de Hangar, la beca de producción de Baumannlab, la beca Creació i Museus del ICUB, la beca de creación de La Nit dels Museus, el premio Generaciones de la Fundación Montemadrid, la beca para la Investigación y la Innovación en el ámbito de las Artes Visuales de la Generalitat de Catalunya, la beca Premis Barcelona 2020 y el premio Miquel Casablancas. Su obra está en colecciones como la Fundación Montemadrid, la Fundación Guasch Coranty, la Fundación Güell, la colección Sant Andreu Contemporani y el MACBA.