ASIAN DOPE BOYS

RAZZMATAZZ

17,18 Des. 11-18h

ENTRADES
The Dust (eng)

The Dust presents a performance video that situates farming tools and ceremonial objects as the primary protagonists, while humans remain noticeably absent. The piece explains a story from the beginning of life, evolution and blossoming desires, to the bodies that die.
The video takes on a Sisyphean quality – the tools and relics of worship symbolize the hardships through which humans atone for original sin. With this piece, the artists wants to give the club a new meaning, turning it into a temple.

Courtesy of the artist and the gallery Bank Mab Society.

The Dust (cat)

The Dust (2021) presenta un vídeo performàtic que situa les eines agrícoles i els objectes cerimonials com els principals protagonistes, mentre que els humans romanen notablement absents. La peça explica una història des del començament de la vida, l’evolució i els desitjos florents fins als cossos que moren.
El vídeo adquireix una qualitat de Sísif: les eines i les relíquies de l’adoració simbolitzen les dificultats a través de les quals els humans expien el pecat original. Amb aquesta peça, l’artista vol donar un nou significat al club, convertint-ho en temple.

Cortesia de l’artista i de la galeria Bank Mab Society.

The Dust (cast)

The Dust (2021) presenta un video performático que sitúa las herramientas agrícolas y los objetos ceremoniales como los principales protagonistas, mientras que los humanos permanecen notablemente ausentes. La pieza explica una historia desde el comienzo de la vida, la evolución y los deseos florecientes hasta los cuerpos que perecen.

El video adquiere una calidad de Sísifo: las herramientas y las reliquias de la adoración simbolizan las dificultades a través de las cuales los humanos expían el pecado original. Con esta pieza el artsita quiere dar un nuevo significado al club, convirtiéndolo en templo.

Cortesía del artista y de la galería Bank Mab Society.

Bio (eng)

Tianzhuo Chen is an artist and founder of the Asian Dope Boys. After graduating from Central St. Martins College of Art and Design in London, he attended the Master of Fine Arts at Chelsea College of Art and Design, London. Tianzhuo Chen works with installation, performance, video, paper drawing, and photography. His pieces are participative and inclusive and could be performed as a clandestine party, a theatrical performance, or, more conceptually, a constructed ritual and, ultimately, a transformation of reality in fantasy.

Bio (cat)

Tianzhuo Chen (Beijing, 1985) és l’artífex i creador del col·lectiu Asian Dope Boys. Després de graduar-se del Central St. Martins College of Art and Design en Londres, va cursar el Màster en Belles Artes del Chelsea College of Art and Design, Londres.

Com a artista de la generació més jove, Tianzhuo Chen treballa hàbilment entre les disciplines artístiques d’instal·lació, performance, video, dibuix en paper i fotografia. Moltes de les seves obres d’art requereixen la participació d’altres o de l’audiència per a que formin part d’un “esdeveniment”, com una festa clandestina, una representació teatralitzada o, més conceptualment, un ritual construït i, en última instància, la transformació. de la realitat en fantasia. Chen mescla el seu coneixements del elements i la simbologia que es troba a la religió (com el budisme, hinduisme, cristianisme i xamanisme, etc.), la subcultura (com les cultures de culte, drag i rave, etc.), la cultura popular (com dibuixos animats, hip hop i música electrònica, etc.) i ball (com el Butoh japonès o el Vogueing) per juxtaposar l’atmosfera i fer que els participants trascendeixin tant els estats superficials del cos com l’esperit. En definitiva, arribant al que el propi artista s’ha referit com a “estat de bogeria”.

Bio (cast)

Tianzhuo Chen (Beijing, 1985) es el artífice y creador del colectivo Asian Dope Boys. Después de graduarse de Central St. Martins College of Art and Design en Londres, recibió su Maestría en Bellas Artes de Chelsea College of Art and Design, Londres.

Como artista de la generación más joven, Tianzhuo Chen trabaja hábilmente entre las disciplinas artísticas de instalación, performance, video, dibujo en papel y fotografía. Muchas de sus obras de arte requieren la participación de otros o de la audiencia para que tomen la forma de un “acontecimiento”, como una fiesta clandestina, una representación teatralizada o, más conceptualmente, un ritual construido y, en última instancia, la transformación de la realidad en fantasía. Chen mezcla su conocimiento de los elementos y símbolos que se encuentran en la religión (como el budismo, el hinduismo, el cristianismo y el chamanismo, etc.), la subcultura (como las culturas de culto, drag and rave, etc.), la cultura popular (como como dibujos animados, hip hop y música electrónica, etc.) y baile (como el Butoh japonés y Vogueing) para yuxtaponer la atmósfera y hacer que la audiencia / participantes trascienda tanto los estados superficiales del cuerpo como el espíritu. En definitiva, llegando a lo que el propio artista se ha referido como un “estado de locura”.